Onze filosofie

In de afgelopen jaren is de bedrijfsvoering van organisaties in de langdurige zorg zeer complex geworden. Enkele voorbeelden zijn het cliënt-volgend declareren in plaats van bevoorschotting, de decentralisatie van de AWBZ, sterk veranderende wet- en regelgeving en de toenemende maatschappelijke behoefte aan transparantie en verantwoording. Daarbij ontwikkelen cliënten en hun vertegenwoordigers zich tot steeds kritischer en mondiger consumenten. Al deze zaken leiden tot steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de (zorg-/cliënten-) administratie van zorginstellingen.

Wij zijn er van overtuigd dat deze hogere kwaliteit niet gerealiseerd kan worden door enkel naar ICT oplossingen te kijken. Om de kwaliteit van de administratie te verhogen moet een organisatie ook oog hebben voor de processen, de mensen en de informatie. In de verbetertrajecten die wij uitvoeren, komen alle vier deze aspecten aan bod met als doel een blijvend positieve bedrijfsvoering te garanderen.

Op basis van onze ervaringen bij vele zorginstellingen hebben wij een fase-model ontwikkeld. Deze hanteren wij om de kwalitatieve groei van administratieve afdelingen op een beheerste en bestuurbare manier plaats te laten vinden. Het fase-model bewerkstelligd dat de administratieve afdelingen van kostenposten veranderen naar afdelingen met toegevoegde waarde.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Adres: Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht
E-mail: info@thebeaglearmada.nl
Telefoon: 06 10 03 57 09

In de afgelopen jaren is de bedrijfsvoering van organisaties in de langdurige zorg zeer complex geworden. Enkele voorbeelden zijn het cliënt-volgend declareren in plaats van bevoorschotting, de decentralisatie van de AWBZ, sterk veranderende wet- en regelgeving en de toenemende maatschappelijke behoefte aan transparantie en verantwoording. Daarbij ontwikkelen cliënten en hun vertegenwoordigers zich tot steeds kritischer en mondiger consumenten. Al deze zaken leiden tot steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de (zorg-/cliënten-) administratie van zorginstellingen.

Wij zijn er van overtuigd dat deze hogere kwaliteit niet gerealiseerd kan worden door enkel naar ICT oplossingen te kijken. Om de kwaliteit van de administratie te verhogen moet een organisatie ook oog hebben voor de processen, de mensen en de informatie. In de verbetertrajecten die wij uitvoeren, komen alle vier deze aspecten aan bod met als doel een blijvend positieve bedrijfsvoering te garanderen.

Op basis van onze ervaringen bij vele zorginstellingen hebben wij een fase-model ontwikkeld. Deze hanteren wij om de kwalitatieve groei van administratieve afdelingen op een beheerste en bestuurbare manier plaats te laten vinden. Het fase-model bewerkstelligd dat de administratieve afdelingen van kostenposten veranderen naar afdelingen met toegevoegde waarde.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Adres: Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht
E-mail: info@thebeaglearmada.nl
Telefoon: 06 10 03 57 09
Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 06 10 03 57 09 
Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 06 10 03 57 09