Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer hoge mate van participatie. Natuurlijk weten we (op basis van onze ervaring) hoe een zorgadministratie moet werken. Toch beginnen we bij elk verbetertraject met meedoen. Wij werken niet vanuit de ivoren toren. We willen eerst de organisatie, de medewerkers en de bedrijfscultuur leren kennen. Andersom vinden wij het belangrijk dat de medewerkers ons ook leren kennen en waarderen.

Doordat we meewerken, zien we waar de processen goed lopen en waar verbeteringen mogelijk of gewenst zijn. Daarnaast vergelijken we de processen met ons referentie werkproces, dat we op basis van onze ervaringen bij vele zorginstellingen hebben opgesteld. Zo achterhalen we waar de verschillen zitten. Op basis hiervan kunnen wij samen met de medewerkers van de instelling, tot voorstellen komen voor aanvullingen en verbeteringen in de processen.

Ook bij de implementatie van de verbeterde processen, is meewerken wederom een belangrijk aspect. Wij kunnen laten zien hoe het in de ideaalsituatie zou moeten en op basis hiervan de medewerkers trainen en coachen. Daarnaast bekijken we welke medewerkers goed mee kunnen in de nieuwe werkwijze en welke medewerkers extra aandacht nodig hebben. Tijdens de implementatie inventariseren we welke informatie nodig is om de processen goed te besturen en welke informatie gevraagd wordt door andere afdelingen.

Dit alles wordt zoveel mogelijk gedaan binnen de huidige systemen, zonodig met veranderingen in de inrichting hiervan. Pas als het echt niet anders kan, of als een nieuw systeem een “breekijzer voor verandering” moet zijn, stellen we voor een systeem te vervangen of een nieuw systeem toe te voegen.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Adres: Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht
E-mail: info@thebeaglearmada.nl
Telefoon: 06 10 03  57 09

Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer hoge mate van participatie. Natuurlijk weten we (op basis van onze ervaring) hoe een zorgadministratie moet werken. Toch beginnen we bij elk verbetertraject met meedoen. Wij werken niet vanuit de ivoren toren. We willen eerst de organisatie, de medewerkers en de bedrijfscultuur leren kennen. Andersom vinden wij het belangrijk dat de medewerkers ons ook leren kennen en waarderen.

Doordat we meewerken, zien we waar de processen goed lopen en waar verbeteringen mogelijk of gewenst zijn. Daarnaast vergelijken we de processen met ons referentie werkproces, dat we op basis van onze ervaringen bij vele zorginstellingen hebben opgesteld. Zo achterhalen we waar de verschillen zitten. Op basis hiervan kunnen wij samen met de medewerkers van de instelling, tot voorstellen komen voor aanvullingen en verbeteringen in de processen.

Ook bij de implementatie van de verbeterde processen, is meewerken wederom een belangrijk aspect. Wij kunnen laten zien hoe het in de ideaalsituatie zou moeten en op basis hiervan de medewerkers trainen en coachen. Daarnaast bekijken we welke medewerkers goed mee kunnen in de nieuwe werkwijze en welke medewerkers extra aandacht nodig hebben. Tijdens de implementatie inventariseren we welke informatie nodig is om de processen goed te besturen en welke informatie gevraagd wordt door andere afdelingen.

Dit alles wordt zoveel mogelijk gedaan binnen de huidige systemen, zonodig met veranderingen in de inrichting hiervan. Pas als het echt niet anders kan, of als een nieuw systeem een “breekijzer voor verandering” moet zijn, stellen we voor een systeem te vervangen of een nieuw systeem toe te voegen.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Adres: Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht
E-mail: info@thebeaglearmada.nl
Telefoon: 06 10 03 57 09
Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 06 10 03 57 09 
Vragen over onze dienstverlening? Bel ons op 06 10 03 57 09